• ადვოკატი ბექა მოსაშვილი

განქორწინების სტატისტიკა საქართველოში

გაიგე მეტი განქორწინებაზე

ბოლო წლებში საკმაოდ აქტუალური გახდა განქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხები, ბევრი კითხვა ჩნდება საზოგადოებაში განქორწინების სამართლებრივ ნაწილთან მიმართებით.


მოცემული სტატისტიკის ანალიზი ნათლად წარმოაჩენს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში განქორწინებათა წლიური რაოდენობა აღემატება უკვე 10, 000 ერთეულ განქორწინების შემთხვევას.


ჩვენმა საადვოკატო ბიურომ 2017 წლიდან დღემდე წარმართა ათეულობით განქორწინების საქმე სასამრთლოსა და იუსტიციის სახლში წარმატებით.

ხშირად დაინტერესებული პირები მოდიან და იღებენ დეტალურ და კვალიფიციურ რჩევებს/რეკომენდაციებს კონსულტაციის ფარგლებში, რომელთაც სურთ მოემზადონ განქორწინებისთვის და აინტერესებთ სამართლებრივი შედეგები, როგორია განქორწინების პროცესი და რა ეტაპებია გასავლელი.


აღნიშნული ინფორმაცია და მათ შორის ფოტომასალა აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდიდან და ასახულია განქორწინების რაოდენობა წლების, ასაკის, რეგიონის და სხვა ნიშნების მიხედვით.


მკითხველისთვის საინტერესო იქნება ასევე ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია :


როგორც ვხედავთ პირველი ქორწინებაში მყოფი დაახლოებით 10.000 ზე მეტი ადამიანი განქორწინდა, ხოლო განემორებით ქორწინებაში მყოფთაგან დაახლოებით 1000. ზუსტი რიცხვი იხილეთ ვებგვერდზე.

სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ვებგვერდზე www.geostat.ge


წლების მანძილზე ასევე ჩვენი საადვოკატო ბიუროს სერვისით სარგებლობს ათეულობით დაინტერესებული პირი, რომელთა ინტერესებს და უფლებებს განქორწინების და სხვა ტიპის დავის ფარგლებში აქტიურად ვიცავთ.