განქორწინება იუსტიციის სახლში

f2febdc1e1c4208b.jpg

როდის მივმართოთ იუსტიციის სახლს?

იუსტიციის სახლს მივმართავთ მაშინ როდესაც ორივე მხარე თანახმა არის განქორწინებაზე და არ დავობენ ამ საკითხზე. მიუხედავად თანხმობისა, ზოგჯერ არის დაძაბული ურთიერთობა ან არაკომფორტული ვითარება ამიტომ ჩვენ ვეხმარებით მხარეებს ამის გადალახვაში ჩვენი სერვისით.

კერძოდ, ჩვენ ვთავაზობთ იუსტიციის სახლში წარმომადგენლობას და მათ ნაცვლად საჭირო მოქმედებების განხორციელებას განქორწინების მიზნით. 

ამისთვის საჭიროა მინდობილობის მომზადება, რომლითაც ადვოკატი იმოქმედებს და დაარეგისტრირებს განქორწინებას და მიიღებს განქორწინების მომწობას.

იუსტიციის სახლში რეგისტრაციის საფასური შეასგენს 45 ლარს - 5 სამუშაო დღეში სრულდება წარმოება და განქორწინების მოწმობა არის მზად.

იუსტიციის სახლს უნდა მიმართოთ მაშინაც, როდესაც მეორე მეუღლე დაკარგულია უგზო-უკვლოდ, არის ქმედუუნარო ან მას შეფარდებული აქვს 3 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა. მომსახურებაზე ფასდაკლებით სარგებლობენ სტუდენტები და დევნილები.

კონსულტაციისთვის დარეკეთ 579 275 900